CSD Uppsala


Uppsala Centre for Sustainable Development is an interdisciplinary centre established at Uppsala University. The Centre is based on a collaboration between Uppsala University (UU) and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The Uppsala Centre for Sustainable Development aims to be a catalyst for research and education on sustainable development at Uppsala’s two universities, as well as a place for students and researchers.
CSD Uppsala include these programmes:
Transcending Boundaries – How CEMUS is Changing How we Teach, Meet and Learn

Can the experiences gained at Cemus somehow be converted so as to expand the debate – and moreover, can these experiences be shared and spread to universities in other parts of the world?

 


Över gränserna – Om Cemus utbildning för förändring

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, Cemus, är något så ovanligt som ett studentinitierat och studentdrivet  universitetscentrum med den uttalade målsättningen att bidra till en bättre värld. I över 15 år har Cemus erbjudit tvärvetenskaplig utbildning och en kreativ mötesplats för studenter, doktorander, forskare och lärare vid Uppsalas båda universitet. I denna antologi reflekterar tolv Cemusanknutna studenter, lärare och forskare över verksamhetens framväxt, grundtankar, utmaningar och framtidsutsikter. Detta delvis för historisk dokumentation av ett unikt  initiativ, men än mer som inspiration till reflektion för nu aktiva ”cemuiter”, liksom andra med intresse för utbildning för hållbar utveckling och Cemus modell.


Democracy, Development, Globalisation, Power – on concepts, meanings, realities, and their linkages

Lars Rudebeck

Download PDF

Ecosystem Health & Sustainable Agriculture


Glimpsing paths – Being and Acting in Times of (Un)certainty