Öppna föreläsningar på Framtidsakademin

MOBILITET är vårens föreläsningstema. I den globala ekonomin rör sig pengar och företag fritt, varor och resurser transporteras kors och tvärs över jorden. Människor reser mer, turistnäringen expanderar och arbetsmarknaden bygger på rörlighet och flexibilitet. Vilka processer ligger bakom denna utveckling och kraven på mobilitet? Sker vissa gruppers mobilitet på bekostnad av andras? Hur gör man om ens möjligheter att röra sig är begränsade? Under vårens föreläsningsserie lyfts frågor om både social, rumslig och ekonomisk mobilitet, samt den ökade mobilitetens ekologiska konsekvenser

MOBILITET våren 2013 – gratis föreläsningar

Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen, onsdagar kl. 18.30–20.00

Onsdag 30 januari: Mobilitet – är vi så mobila som vi tror?

Antropologiska perspektiv med exempel från såväl Sibirien som Stureplan
Ulrika Persson-Fischier är doktorand och lärare i kulturantropologi vid Uppsala universitet.

Onsdag 27 februari: De osynliga – om Europas fattiga arbetarklass

Författaren föreläser utifrån sin bok med samma titel. Ett föredrag om den fattiga europeiska arbetarklassen, som i flexibilitetens och rörlighetens namn hamnat utanför politikens synfält.
Rebecka Bohlin är frilansjournalist, författare och instruktör i feministiskt självförsvar.

Onsdag 20 mars: Funktionalitet och kroppsnormativitet

Vad är en fungerande kropp? Är funktionshinder en social konstruktion?
Denise Malmberg forskar kring funktionshinder och är lektor och forskare på Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala universitet.

Onsdag 24 april: Rörelse och förankring i ett förändrat klimat

Relationen mellan mobilitet och välbefinnande ur ett klimatetiskt perspektiv
David O. Kronlid är docent i etik och forskare i didaktik vid Uppsala universitet samt lärare och examinator knuten till CSD Uppsala.

Onsdag 29 maj: Mobilitet, säkerhet och rum

Makt över rörlighet och rum i kontrollsamhällets tidevarv
Mekonnen Tesfahuney är docent i kulturgeografi och universitetslektor vid Karlstads universitet. Hans forskning kretsar kring frågor om vithet/rasism, makt, mobilitet, postkolonial teori och geofilosofi.

Läs mer