Book Release: Miljöhistorier (Environmental Histories) January 28

Welcome to the book release of the anthology Miljöhistorier: personliga, lokala, globala berättelser om dåtid, nutid och framtid editors Anneli Ekblom and Michel Notelid. January 28 at 16.00 in CEMUS Library, Villavägen 16.

Även miljön har en historia och denna historia har stor relevans för hållbarhetsfrågor idag. Genom att följa ekologiska skeenden och debatter kring miljöfrågor historiskt närmar sig studenter och forskare här frågor kring miljö, ekonomi och social rättvisa.

Texterna följer företeelser eller olika debatter genom tid både utifrån lokala och globala perspektiv: från Uppsalabornas relation till sopor och vatten och matvanor och sociala roller, eller Sundsvalls hantering av industriavfall; till energiförsörjningens ekologiska historia, vetets globala miljöhistoria eller konstens roll när det gäller att väcka samhällsdebatt kring miljöfrågor.

Läs mer